Cách chuốt mascara

Tháng Sáu 4, 2017 0

Chọn mascara với chổi cọ mỏng, ngắn sẽ có hiệu quả hơn vì nó có thể dễ dàng chuốt vào các ngóc ngách của mi…