hanh-phuc-gia-dinh

Triết lý của chúng tôi

Hỗ trợ và góp phần tạo nên cuộc sống hạnh phúc của người phụ nữ và những người họ thương yêu. Thành công lớn bắt nguồn từ muôn vàn chuẩn bị, hạnh phúc lớn bắt nguồn từ rất nhiều điều nhỏ nhoi. Chúng tôi góp phần tạo nên những điều nhỏ nhoi ấy để nâng cao giá trị cuộc sống của người phu nữ, những người luôn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

KHỞI NGUỒN

Xuất phát từ một đất nước mà người phụ nữ không được xem trọng, nhưng lại gánh vác rất nhiều nghĩa vụ, từ nội trợ, chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái đến công việc ngoài xã hội. Mọi lúc họ đều cố gắng hoàn thành tốt. Sự nỗ lực ấy có lúc làm họ quên đi bản thân. Bắt nguồn từ những người mẹ, người bạn xung quanh, chúng tôi muốn xây dựng một công cụ giúp rút ngắn thời gian, cung cấp những thông tin họ cần, với mục đích san sẽ gánh nặng trên vai họ.

NHÓM PHÁT TRIỂN

Chúng tôi gồm những thành viên là đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau

Hương Giang

Điều hành

Hữu Quang

Điều hành

Quảng cáo

Huyền Nguyễn

Thành viên

Lê Xuân

Thành viên

TIm

Thành viên

Hiền Mai

Thành viên

Kế hoạch phát triển

  • Q4 2018: đây mạnh thu thập, bổ sung nội dung, phân loại, số hóa và tri thức hóa, mang lại lợi ích về tri thức
  • Q1 2019: Kêu gọi vốn đầu tư, phát triển công cụ hỗ trợ người dùng như ứng dụng di động, nhận biết nhu cầu, hỗ trợ tìm kiếm sâu
  • Q2 2019: Tập trung phát triển nhóm nội dung từng phần, đẩy mạnh sự lan tõa của nội dung.
  • Q3 2019: Xây dựng trụ sở và thiết lập các hoạt động cộng đồng
  • Q4 2019: Xây dựng các hoạt động có doanh thu nhằm duy trì hoạt động và hình thành quỹ hỗ trợ cộng đồng

Chi tiết  nội dung dự án xin xem tại đây: whitepapaper.pdf