Gà chiên mắn tôm

Tháng Chín 19, 2018 0

Nhắc đến mắn tôm có nhiều người không ăn được nhưng lấy gà chiên mà với nó thật là một món ăn không thế cưởng…